Page:Sibu Congkan0970-蘇轍-欒城集-20-07.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


學官施於齊魯之邦則玩渤海之耕牛試於邠邰之

野則厭衛之嫁娶茨之織屨行之華夏之國亦未免

於非且笑也故為治者亦觀其俗乘其時使民冝之

蓋無所必為亦無所必置也弋陽郡居長淮之西地

僻而事少田良而民富朝散大夫彭城曹公受命作

守因俗為政安而不擾誅其豪強而佑其善良民化

服之始至訪其士民間其所欲為咸曰吾郡既庶且

富所不足者非財也而浮屠老子之官室貌象痺陋

廢圯民不信響父兄竊議以不若四鄰為愧而莫或

先也公曰是無難也民所不欲吾不敢為茍誠欲之