Page:Sibu Congkan0970-蘇轍-欒城集-20-07.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不成非患也乃召其徒而語之故民勸其令相帥從

事不三年而有成天慶道士治三清北極聖祖諸殿

清浄嚴肅朝謁有所而開元僧明偕新其大殿趨功

勤力先告工具棟楹峻峙瓦甓緻宻為佛菩薩衆像

尊嚴盛䴡儼若在世士女和會耋孺咸喜稽首祈福

如慰如慕蓋殿始作於至道丙申而復新於元豐癸

亥中間寂寥八十八年然後民獲就其志嗚呼循吏

之踈闊而政之難成其乆如此明偕知民之恱故以

告於公請記其事而刻諸石公以書來屬余余考之

循吏傳以為當書故記之不辭五月初五日記