Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是天地閉塞而成冬則摧敗拉毁之者過半

其爲變亦酷矣然自是弱者堅虚者實津者

燥皆歛藏其英華于腹心而各效其成深山

之木上撓青雲下庇千人者莫不病焉况所

謂蒹葭者乎然匠石SKchar斧以㳺于林一舉而

盡之以充棟梁桶杙輪輿輹輻巨細強弱無

一不勝其任者此之謂損之而益敗之而成

虐之而楽者是也吾黨有秦少章者自余爲

太學官時以其文章示余愀然告我曰惟家