Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貧奉命于大人而勉為科舉之文也異時率

其意為詩章古文徃徃清䴡竒偉工于舉業

百倍元祐六年及第調臨安主簿舉子中第

可少楽矣而秦子每見余輙不楽余問其故

秦子曰余世之介士也性所不楽不能為言

所不合不能交飲食𧺫居動静百為不能勉

以隨人今一為吏皆失已而惟物之應少自

偃蹇禍悔隨至異時一身資飬于父母今則

婦子仰食于我欲不為吏亦不可得自今以