Page:Sibu Congkan1029-晁補之-雞肋集-16-07.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对害其異而鹿門子庸何怪乎張良崔浩皆㫺之所


謂豪傑良宜魁梧奇偉而貌狀廼如婦人女子浩


若不勝衣者而胷中所懷踰於兵甲夫形容趣好


之相反何足以識君子之大體也而敬之妙年天


材俊異文章論議過人遠甚借曰未識於事其大


者固巳先立矣以廣平之鐵心石腸而當其平居


自喜不廢爲清便豓發之語則如敬之之疏通知


方雖平居富爲清便豓發之語至於臨事感憤余


知其亦不害爲鐵心石腸也而明畧所以期敬之