Page:Sibu Congkan1029-晁補之-雞肋集-16-07.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不亦逺歟然敬之不汙以干時乃若廣平之開府


與不若廣平之遇則敬之固自曰有命元符三年


四月二十五日南陽晁補之題


  跋東坡所記漳守柯述異鵲事後


政以得民心為本而以信及豚魚者為至昜之意


若曰豚魚信猶及之人可知矣吏無愛物之誠民


心不附之雖鳳凰下嘉禾生諸難致之物畢至非


祥也夫必有誠心實事如柯侯述之得漳民民以


為惠而鵲應之斯異矣古之循吏民不忍去之如