Page:Sibu Congkan1038-晁補之-雞肋集-16-16.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


卑以自牧而倜儻尚義不事小節文史筆墨之玩


甚於嗜欲好酒喜山水嘗誦李白語曰偶椉扁舟


一日千里忽遇勝景終年不移人亦以為近與人


交傾倒無不盡仕宦作業得少為足類馬少游之


為人詩文草隸則元和以前勝士也江南黄庭堅


嘗見其所作而歎曰永懐而善怨蔚然類騷庭堅


未嘗以此許人也其在平棘守李陶作樓於洨之


陽府君賦焉陶刻石樓上後補之見之曰賦雖小


道然屈宋逺矣文詞之芳潤至相如子雲而極左