Page:Sibu Congkan1038-晁補之-雞肋集-16-16.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


張厪厪乎蘄富而更窘曹植欲返其波瀾而不能


也洨陽樓之作有心哉漢之上乎若親見子雲不

能動人則補之之所不能知也府君補之之季父


少長同研席其銘府君不求諸人而補之自銘之


亦府君之志也銘曰

論世莫近於唐而唐以文侈何必其大者若郊島


焉傳矣目賤耳貴藍田之璞以為塊東家尚爾而


况迺雄輩虎炳不玩以逺莫馴山雞鏡舞則惟近

人吁嗟吾季父以逺沒身雜蓀茝以為詞兮以慰