Page:Sibu Congkan1044-汪藻-浮溪集-8-6.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


扈眞宗祀汾隂得試禮部卒用其弟壻參知政事丁度

恩奏初品官法曹之官于南也爲諸女擇配以非其士

難之聞奉議賢曰不可失也遂妻以長女生男女八人

而終是爲永嘉縣君永嘉之亡奉議君哀之以夫人嫻

内則少孤事其母孝謂撫諸孤莫宜夫人遂聘以歸夫

人内順外嚴通詩書力勤儉雖不逮舅姑之養然事其

像朝夕薫修嵗時奠醊甚于事其生食飲不薦不先嘗

踖焉如將見之永嘉四男子槃棐槩楶夫人鞠之盡力

自襁抱森然成人諸子亦恩之如實生已夫人既老槃