Page:Sibu Congkan1044-汪藻-浮溪集-8-6.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦齒髪衰矣其就養豫章槃自子舍來省之相持逾月

不能訣旣行以悲思卒夫人二子曰藻曰彚少學章句

翰墨皆夫人親指授有法度程其日益之功雖祁寒劇

暑不置也故藻登崇寧二年進士第今爲宣教郎充詳

定九域圖志所編修官奉議君與藻仕皆小官禄不足

食夫人爲簿其所入銖量算計不妄以毫髮費雖迨老

不衰或諌止之曰不爾無以養仕者之廉且吾樂之不

爲病也至賓客過從則親視肴醪凡所以爲甘㫖之奉

者豫節而儲之以待一時之須故藻多得從名士游奉