Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其固然之理而無容𥝠焉者順之謂也由是而之則其進

徳也孰禦許生名升與予學予察其得於内者蓋如是故

因其名之義而敬字曰順之云紹興戊寅十一月十二日

新安朱熹仲晦父書

   謝上蔡語録後序

右上蔡先生語録三篇先生姓謝氏名良佐字顯道學於

程夫子昆弟之門篤志力行於從遊諸公間所見最爲超

越有論語說行於世而此書傳者蓋鮮焉熹𥘉得友人括

蒼吳任冩本一篇題曰上蔡先生語録後得吳中板本一篇題曰逍遥先生

語録陳留江續之作序云得之先生兄孫少卿伋及夫隱之子希元者二家之書皆温陵曽

恬天隱所記最後得胡文定公家冩本二篇於公從子籍

溪先生題曰謝子雅言凡書四篇以相參校胡氏上篇五十五章