Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諷詠以昌之涵濡以體之察之情性隱微之間審之言行

樞機之始則脩身及家平均天下之道其亦不待他求而

得之於此矣問者唯唯而退余時方輯詩傳因悉次是語

以冠其篇云淳熈四年丁酉冬十月戊子新安朱熹書

   再定太極通書後序

右周子太極圖并說一篇通書四十一章世傳舊本遺文

九篇遺事十五條事狀一篇熹所集次皆巳校定可繕冩

熹按先生之書近𡻕以來其傳旣益廣矣然皆不能無謬

誤唯長沙建安板本爲庶㡬焉而猶頗有所未盡也蓋先

生之學之奥其可以𧰼告者莫備於太極之一圖(⿱艹石)通書

之言蓋皆所以發明其藴而誠動静理性命等章爲尤

程氏之書亦皆祖述其意而李仲通銘程邵公誌顔子好