Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其好學樂善之誠忠厚廉退之實心固樂爲之書顧念比

以多病心目俱衰凡銘之請所諾而未及償者前後以十

數所辭而不敢諾者又不止此今復安敢越次開端以來

怨詈因謝不能而淇請益堅予悲其意乃爲書其行狀之

後如此而歸之抑林吕二君子皆非輕許人者其言固足

以信後世矣又何竢於予銘哉慶元二年九月丁丑朔旦

新安朱熹書

   䟦許侍郎詩卷

侍郎許公經事綜物之才見於巳試其爲文章蓋直吐

胷中之藴未嘗屑屑焉爲如是之言也其孫建陽丞公視

熹以公手書詩卷觀其長篇大句固自雄徤豪逸磊落驚

人而新宅書懷近體諸作又皆律切精穩不留縫鏬亦足