Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以驗其才力之有餘無所施而不可矣熹與公俱江東人

所居徽饒之間相望不百里獨恨生長閩嶠不及識公顧

今於此廼𫉬窺其筆蹟而因以得其爲人豈非幸耶慶元

丙辰十月丙午朔旦婺源朱熹書

   書河圗洛書後

世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書考之於古

正是反而置之予於啓𫎇辨之詳矣讀大戴禮書又得一

証其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云

法龜文也然則漢人固以此九數者爲洛書矣閣皂甘君

叔懷欲刻二圖山中覽者未必深考又當大啓争端聊書

以諗之慶元丁巳上元節日遯翁書

   書萬君行事後