Page:Sibu Congkan1102-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-45.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禦緩急且以隂制州兵頡頑之患其兩淮諸郡守臣但當

擇才不當復論文武計資歷捐以財賦許辟官吏略其小

過責其成功要使大兵屯要害必爭之地待敵至而決戰

使民兵各守其城相為掎角以壯聲𫝑而又言於上曰國

家養兵甚費募兵甚難惟有此䇿可保邊面可壯軍𫝑而

樂因循憚改作之人皆以擾民為詞天下之事欲成其大

安能無小擾但守臣得人公心體國不憚勞苦善加拊循

則教習有方自不至大擾矣上意亦以為然詔即行之然

竟為衆論所持公㝷亦去位不能及其成也邊民侍旺擁

衆來歸北虜移文取索公以為但可說諭令其北歸不可

捕遣以快彼意上意猶欲粗遣百十以塞其意公曰粗遣

一二以失其心使懐憤怨而虜知其然求索必不遽己竊