Page:Sibu Congkan1102-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-45.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


料兵端必起於此是始欲兩全而終不免於兩失之也此

事本末曲雖在我然彼亦豈得為直若且悠悠勿遣彼必

虞我有備未敢遽動萬一不免用兵却可全山東歸正之

心士氣自倍矣於是卒從公計一日御札依祖宗舊制復

置武臣提刑公言此職自景徳以来置復不常今用文臣

一員亦無闕事員外添置徒為煩費無益也乃止時虞允

文宣撫四川公薦其才堪宰相上即召允文為樞密使至

拜公左相遂以允文為右相乾道五年八月也允文既相

建議遣使金國以陵寢為請公既面陳以為未可復手疏

曰陵寢幽隔誠臣子之痛憤然在今日彼方以本朝意在

用兵多方為備若更為此以速之彼或先動則吾之事力

未辦不知何以待之况使者既行中外疑惑果得所請猶