Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


功且乞召對面陳所學不報間逰太學時海陵胡翼之先

生方主教導嘗以顔子所好何學論試諸生得先生所試

大驚即延見處以學職見文吕希哲原明與先生鄰齋首

以師禮事焉旣而四方之士從㳺者日益衆見吕氏童蒙訓舉進

嘉祐四年廷試報罷遂不復試太中公屢當得任子恩

輙推與族人見涪陵記義録治平熈寧間近臣屢薦自以爲學不

足不願仕也見文集又按吕申公家傳云公判太學命衆愽士即先生之居敦請爲太學正先生固辭

公即命駕過之又雜記治平三年九月公知蔡州将行言曰伏見南省進士程頥年三十有四特立之操出群之姿

嘉祐四年已與殿試自後絶意進取徃來太學諸生願得以爲師臣方領國千監親徃敦請卒不䏻屈臣嘗與之語

洞明經術通古今治亂之要實有經世濟物之才非同迂士曲儒徒有偏長使在朝廷必爲國器伏望特以不次旌

用明道行狀云神宗嘗使推擇人材先生擇人材薦數十人以父表弟張載曁弟頥爲稱首元豐八年

哲宗嗣位門下侍郎司馬公光尚書左丞吕公公著及西