Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


粹早與其兄顥俱以徳名顯扵時陛下復起頥而用之頥趨召以來待詔闕下四方俊乂莫不翹首鄉風以觀朝廷

所以待之者如何處之者當否而将議焉則陛下此舉繋天下之心臣願陛下加所以待之之禮擇所以處之之方

而使髙賢得爲陛下盡其用則所得不獨頥一人而巳四海濳光𨼆徳之士皆将祖招而爲朝廷出矣除宣

徳郎祕書省校書郎先生辭曰祖宗時布衣𬒳召自有故

事今臣未得入見未敢祗命王巖叟奏云臣伏聞聖恩特除程頥京官仍與校書郎足

以見陛下優禮髙賢而使天下之人歸心扵盛徳也然臣區區之誠尚有以爲陛下言者願陛下一召見之試以一

言問爲國之要陛下至明遂可自𮗚其人臣以頥抱道養徳之日乆而濳神積慮之功深静而閱天下之義理者多

必有嘉言以新聖聴此臣所以區區而進頥然非爲頥也欲成陛下之美耳陛下一見而後命之以官則頥當之而

無愧陛下與之而不悔授受之間兩得之矣扵是召對太皇太后面喻将以爲

崇政殿說書先生辭不𫉬始受西監之命且上奏論經筵

三事其一以上富扵春秋輔養爲急宜選賢徳以備講官

因使陪侍𪧐直陳說道義所以㴠養氣質薫陶徳性其二