Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


罷官赴調流落不能㱕者資其費假以僕馬逺者数千

里不計也扵是逺近翕然不以姓氏稱皆呼曰無怨公

議者以比漢伏不闘云臨終戒其子曰欲服人母蓄賄

欲睦族無議財尊師友以教子孫蔵經籍以待豪俊好

甘者飴以蜜好安者設以席果守吾言必将有後言畢

而逝琅邪夫人生二子宫傳其季也為人魁梧寛𢈲行

義著扵邦族遵宫保之業世其徳而不變好學有才華

詩筆清麗𠩄與㳺皆鄊之賢士及時之名卿大夫盛公

次仲帥南陽卒于官其子章⺊𦵏于漢南貧不䏻集事

造門哀告曰聞公髙義且多山林願得尋常地以為先

人宅兆慨然許之曰惟君𠩄擇章既得⺊凡𦵏𠩄湏皆