Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仰給焉又舘榖其家數百SKchar㡬𡻕而不厭其好義皆此

類與従兄髙相敬如賔三世聚居門内百口每食必同

席甘苦惟均上下無異財鄊人服之取以為法㝎㐮亦

嚴明有賢行事皇姑至孝年五十餘抱孫矣猶日親盥

饋性無妬忌愛庶孽過扵巳出宫傳篤學喜客不屑治

生業一切委夫人小大斬斬皆有條理宫傳篤扵教子

夫人佐之其義方慶善乃鍾扵公公㓜謹孝有立及長

克家力學有功名大志時余公幹鄒公浩皆當世名士

⿰糹⿱𢆶匹教授郡學公往従之勤苦絶人其業日進鄒公尤

留心教誘諸生課程其工拙美惡必題数語為品藻公

毎蒙賞激遂為髙苐舉進士中元符三年丙科授将仕