Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


應年格之人年已及者予之上顧宰臣曰所繳極當庶

不為小人欺隠又稱至再三上以皇太子春秋鼎盛欲

使預聞廟論諳知民瘼命日侍昕朝宰執竝兼宫官仍

時赴宫㑹議公為宫端益思所以禆助遂取舊所著歴

代帝王總要一書加以潤色上下三千年間君道之汙

隆治效之優劣綱舉領挈燦然畢陳俾鑰為之序以備

參決之餘可用攷訂儲扄尤以為要覽時以飛蝗求言

公奏和議甫成先務安静葺罅漏以成紀綱節財用以

固邦本練士卒以壮國威又謂臺諌論奏以為月課若