Page:Sibu Congkan1203-楊萬里-誠齋集-32-19.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然後釋然不疑夫予之說從周未嘗聞也而從周

之説予同焉從周之說予未嘗聞也而予之説從

周同焉不曰古有是事乎古無是事而吾二人為

之說不可也古有是事而吾二人為之説亦不可

乎君子之談經可不可之問耳信與不信奚問哉

予獨喜與從周乃有不約之同也夫約而同者同

之私也不約而同者同之公也既公矣天下信之

可也不信亦可也然予之所喜者非喜從周之同

乎予也夫喜人之同乎巳者亦私也予蓋喜予之

同乎從周也慶元庚申十一月從周受署㱕榮其