Page:Sibu Congkan1218-陸遊-渭南文集-12-02.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人者非凌遲無以報之謂不然若支解人

 者必報以凌遲則盜賊葢有滅人之族者矣

 葢有發人之丘墓者矣則亦將滅其族發其

 丘墓以報之乎 國家之法奈何必欲稱盜

 賊之殘忍哉若謂斬首不足禁姦則亦有

 以折之昔三代以來用肉刑而隋唐之法杖

 背當時必以謂非肉刑杖背不足禁姦矣及

 漢文帝唐太宗一日除之而犯法者乃益稀

 少幾致刑措仁之為効如此其昭昭也欲望