Page:Sibu Congkan1218-陸遊-渭南文集-12-02.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 聖慈特命有司除凌遲之刑以明 陛下至

 仁之心以增國家太平之福不勝至願

恭以 陛下仁心惻怛 聖澤深廣四方

 萬里之逺昆蟲草木之微生成長養惟恐或

 傷近者天下奏獄雖盜賊姦蠧罪狀已明一

 毫可寛悉䝉原減豈有無辜就刑而不加恤

 者是以不量踈賤敢昧死有請夫宦侍之

 臣自古所有然晚唐以來始進養子童㓜何

 罪横罹刀鋸古制宫刑之慘纔下大辟一等