Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者之或不皆然也敢申是義以榖無窮云

  靖州教授㕔題名壁記

靖自崇寧再歸職方今一百二十有九年矣方爲誠

州巳嘗建學立師首命長沙朴成爲之逮大觀二年

又改作于州之北賜田賜書教養咸備自淳熈三年

姚明敖之亂刑獄使者行郡表省教授七年郡守延

平廖遂請修廢官以崇化美俗乃以命三衢祝禹圭

繇是爲守者嗣修弗怠廟室廬館田租府實視舊有

加獨教官氏名自廢學以前不可復識僅記乾道間

故參知政事蕭照隣燧嘗爲此官唯淳熈興學後始

歷歷可考而皆未之識也天台張君先之始至愀然