Page:Sibu Congkan1249-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-11.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰兹不謂闕典與士亦合詞以請張君乃爲大書深

刻而屬予記其首予惟春秋之法有直書其事不加

一詞而羙惡自見者今官寺之題名實似之題名之

所及唯氏名歳月非有一詞之子奪也而是非之良

心人皆有之習其讀而識其人必曰某賢有行某好

學某爲名進士某善其職不則曰是不肖不學濫於

進而怠其事者也居是官者自修自明固不爲人作

輟而前曕後慮不亦修省之一助乎矧又攷諸故典

以子衿之不來而廢學以風化之所係而復修之則

朝廷之卷卷是州所以望於學校之師友者非徒使

之記事纂言以譁衆取寵爲足也記曰凡學官先事