Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乃徑許使人明日以舊儀見此獨何哉雖然彼武夫

小人自有肺膓不足道也而當時惟趙忠定公以從

臣争宰輔之臣授館之使此何等職分獨未聞一言

及之而委之於一閤門雖卒於出抃以救其失而損

威辱國固巳無及此又何也攷其當時所謂宰輔者

則謝開之乃執政之一也不知韓侂胄何所據而尚

云爾邪詩曰雖無老成人尚有典刑敢附益其說於

奏札之末以備太史之闕文云

   跋陸日新盡忠辯誣録

開禧三年有大誅賞者二襄陽被兵幾百日而解圍

孽曦作亂凡數旬而反正此關係蓋不小矣卒之私