Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


意貿亂是非倒植汔于今而未明可爲太息云

  跋晏元獻公帖

元獻公三帖其論西邊攻守當是康定元年冬所作

論冨公充使當是慶曆二年春而所與評事帖則公

爲相而冨公未第時也雖以婦翁子婿至論國事不

嫌於矛楯而使虜之役雖非冨公所樂公在樞府亦

未嘗以奪公也至康定攻守之策則韓宗獻主攻范

文正主守而公與龐莊敏田宣簡諸人亦毎以未可

輕動爲言卒之涇原之師𭧂骸滿野則公所不主攻

䇿之爲得也先朝一政一令必集思廣益孰復而後

行之其審重蓋(⿱艹石)此然且不免於敗然則開禧用兵