Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘉定和戎不必皆出於人之所同是其得失又當何

如也公之孫曰子中嘗昌言於嘉定抑所謂維有是

似者與

  開禧三年冬聞權臣就殛余表兄髙東叔爲

  詩志喜余兄弟相率偕賦大抵雖以去㓙爲

  快尚以函首請和爲國體慮也嘗以𭔃虞侯

  仲昜之詩曰自是去凶明國是母輕凾首啓

  戎姦而其兄伯昜亦曰函顱謹勿爲終䇿天

   下英雄暗破顔或者尚謂過慮也明年其事

   果出於此有傳賢關士人書者乃子中也英

   詞勁氣踈暢磊落識者傳誦信知義理之在