Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


師授之書巳能一過成誦長游黨庠羣兒聚嬉則併

其書而讀之年十五而孤呉夫人劬躬教育不以家

事累其志同郡楊國瑞圭一見曰三犀貫頂此異人

也以女女之公自年十八舉于郷再舉登進士乙科

授南劒州軍事判官或勉令應愽學宏詞科公慨

從之開禧元年遂中其選二年除太學正嘉定九年

遷愽士首言權臣䦕邊南北塗炭今聞小行人之遣

凡虜所欲如增歳幣之數函姦臣之首與稱謂犒軍

及歸附流徙之民一惟其意獨不滋嫚我之意乎况

使未越境而動色相慶臣恐盟好旣成志氣愈惰願

君臣之間朝夕儆戒于此也次論比年以好異好名