Page:Sibu Congkan1253-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-15.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


疑士大夫今改弦之𥘉當先鑒此是月召試學士院

越四日除祕書省正字差充御試編排官尋兼玉牒

所檢討官二年除校書郎尋兼沂王府教授兼學士

院權直三年夏除祕書郎六月輪對引先正劉安世

之論曰公議即天道也王安石𥘿檜韓𠈁胄違之天

可違乎臣願朝廷用人立政一以公議爲主四年春

三月除著作佐郎秋八月兼禮部郎官其冬上䟽曰

臣竊惟今日北虜有必亡之勢三而可爲中國憂者

二多事之端正自此始是時本朝賀金國生辰使余

嶸至涿州良郷縣以燕城方𬒳圍約回始知金人有

韃靼之擾五年夏除軍器少監陞權直學士院六年