Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


必問奉夫人巳否夫人年八十二而卒公老猶致毀

與二弟處極其和孺嗚呼公之學其亦異乎世之所

謂學者矣享年七十有四元配章氏繼室孫氏前後

凡五男六女長男輝次耀次某爲叔父某後次黼次

黻輝耀某黻尋卒黼今以朝請大夫爲軍器監六女

各得所歸孫男四人鑄鎰未仕鎬以軍器任爲將仕

郎鎔從事郎紹興府司理參軍孫女五人曾孫男今

四人銘曰 徐沛之間鄒魯所鄰質實近本故家典

刑公生不辰逢世孔填風氣之感則厚且純冲約自

持碩蹇亨屯東周之思西方羙人𠃔毅丁公則我思存

   承議郎通判叙州李君墓誌銘