Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


翁白首始見其詩盖其深厚不事衒鬻立身行已皆

然不獨於詩然也余毎自謂粗知明翁今思昔之知

明翁者淺矣余知明翁而明翁不輕示余如此詎肻

為不知者出哉野谷明翁别墅余在郡日淺未及往

㳺而去此一卷詩最佳未寄園丁四十韻尤高妙

   賈仲穎詩

永嘉多詩人四𤫊之中余僅識翁趙四𤫊之外余所

不及識者多矣賈君仲頴余所未及識者之一也君

生風雅之國為社友所推不問可知其詩矣趙譏道

徳嘉兄弟人物如璧君與之友又可知其人焉賈氏