Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自太傅爲西漢文詞之宗至以詩名於盛唐島鳴于

晚唐君豈其苗裔歟觀其大篇氣力雄㧞音節頓挫

吊湘賦 之遺五七言如燈花寒影裏詩句雨聲中

如盡開窗户容秋月徧倚闌干看晚山舍人司倉得

意句也君雖不遇以死子嗣其業以行藝于鄉信矣

賈氏之多才子耶

   水木清華詩

平海軍節度推官𠫊事之西有泉有梅肅翁采昔人

詩語以水木清華扁其齋寓士同僚從而詩之者(⿱艹石)

干人余病痺不出户限既不能越邑從君㳺詩律久