Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公謀欲起之迺復仕心獨往高挹而不顧世之榮利

不得而覊也至於疾革乃取平生𠩄著書聚而焚之

曰是不𠯁以成吾名世之言語文章不得而汚也然

則吾叔用所以傳於後世者果于詩乎顧其胷中

必有含章内奥而深于道者矣宋興至咸平景徳中

儒學文章之盛不歸之平棘宋氏則属之清豐晁氏

二氏者天下甲門也文元公事 章聖皇帝二十年

當是時甄明舊儀緒正禮樂一時詔令皆出其手於

是朝廷典章法度之事非六籍之英則三代之器也

迨其子文荘公⿰糹⿱𢆶匹踐西省時文元公方請老家居也