Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


垂成亦毁皆治平間也熈寕初詔募能興陂者

始窮溪源度地𫝑為今陂其在地錢之下林之上

用木楗悉更以石為石柱三十有二間其接聫䖏

相鈎鎻浪不䏻齧東流使南行三十餘里而入扵

錢氏之溝又為小溝無數以分受之為閘以蓄泄之

合仙逰永春徳化之水趨焉溉田數百萬頃或潦

濤溢決閘不一二版則巨浸入于海也者未有陂所

恃六塘朝滿夕除農家病焉至是陂水沛然遂乾

塘為田僅留國清一塘以助陂而盡歸白地于官

田七百觧澹學郡有官庄學有新畬南洋斥滷化為