Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云公之見道固因文而發耳嗚呼公五十七而殁若假

以數年其見於後丗者爲如何哉夫五百𡻕而後命

世者出造物者固云靳矣而奪之遽何邪予不得而

知也彼籍之慼慼而恐公不及者竟如所言非有見

於公也特以陽一隂二之理而言耳道之難明也如

此噫

    犬相乳說

轉運楊公家有犬生子而斃求哺無所𫉬鳴咿咿殊

可憐有斃犬之母性甚獰既老乳乆絶走而顧睞彷

徨躑躅即其棲附而乳之旣乳而乳眞有遂盡活所

棄子噫犬之畜也非有慈祥不忍之性特感畜者

如此然老而復乳此亦異之大者楊公北燕人世為