Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鉅族盛年以勇毅從事兵間其活人捄物釋難解紛

功亦多矣雖揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)歴州郡爲顕䆠其友爱之情日篤一

日事姊如事親敬兄如敬長以致弟念天𩔰兄鞠子

哀一門之内兄兄弟弟怡然而理順曖然而氣和若

棣華之相承手足之互爲用耳何其偉哉傳曰國之

本在家家之本在身盖一家之隆替繫一身所行如

何爾其善惡感召殆影響之應形聲也昔北平王道

行於家有猫相乳之兆董召南孝且慈有雉哺其犬

之祥今楊氏大感於所畜極不忍弃其後之意者表

公樂於爲善之心油然生乎其中也其乳絶復生意

者見公福禄將老而未艾也巳棄之物遂𫉬生全意

者勉公故舊之㤙所當復也丗之人以犬之悲嘷爲