Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之為物淂氣之全而靈之最者也苟自棄自暴不為

卋之𠩄用非惟返不及物而賤之𠩄由生也彼牛溲

馬勃敗鼓之皮物𩔖之極賤者也然一旦與用適冝

顧惟毫末可以愈竒疾應時需即与玉札丹砂赤箭

青芝並芳而同貴貴生扵有𠩄用故也彼衣敝緼袍

並夫華簮盛服之士貴賤固有間矣其𠩄以秉有靈

𢑱物備扵我者則不殊也故為士者烏可𢙣其居貧

䖏賤戚戚然卋之不我用也要當明徳志學思求其

致用之方可也世之𠩄謂學者多矣有有為之學有

無用之學窮經洞理粹我言議俾明夫大學之道者

此有用之學也如分章摘句𭰖逺古而不通今攻治

異端昧天理而畔扵道是皆無益之學也士乎士乎