Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上命公禦之乃分軍為兩翼跨江

流縱擊𢼠鉅艦數百艘追至重慶三戰三捷遂班師

而還又明年庚申夏六月是為中綂元年

皇帝御極首問公治國安民之道遂具䟽以聞皆時

所急務

上嘉納之旋命公撤江上軍還授河南等路宣撫使

兼江淮諸翼軍馬經略使制辭有史天澤自

太祖皇帝命木花里國王開拓漢地卿兄

有佐命殊勲又扈從

朕之

父兄勤勞王事文經武略於國有功綏撫河南民懷

恵愛有功髙心小夷險不移之㫖明年夏五月由江