Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淮經略使進拜中書右丞相公旣秉鈞衡細大之務

知無不爲然言必慮其所終行必稽其所敝不強時

之不能不禁民之必犯體時順𫝑通變制冝於是清

中書以正紀綱分六部以綜名實設撫司以肅州郡

退貪殘以簡賢能霈恩澤以安反側頒禄秩以飬廉

節禁賄賂以絶倖門又定省規十條董正其機務■

憲宗𥘉年括户餘百萬至是諸色占役者強半悉奏

還爲民籍以紓疲瘵論思之際處國相儒臣間調諧

彌縫必使情通理得期於事集功成澤𬒳生民而巳

自是上下交孚

帝載熈緝中書無留務矣故中綂𥘉元文物休明階

太平之治者公之力爲居多秋九月扈從