Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沽遂改卜聚落之南原是爲武清新仟孺人蘇氏信

都大家事舅姑主内務以孝婉聞生子男三人孝義

孝温孝良太君資藉訓迪納規矩中者居多故母儀

婦道宗族取法焉今年九十有四起居飲啖精徤如

五六十人孝義有融徳不樂仕䆠二子長曰順管勾

場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)事次愛孫孝温醇謹有幹局充鹽使司判官三

子和張驢昌孫和任監當官和之子八十買住孝良

孝友純至㓜習司空城旦書及長兼通 國朝語甞

給事貴近以材果管勾三汊沽塩官事至元十年

大霖三汊𬒳浸亭户例狼藉阻饑侯致䘏申明上官

發廪米四千餘石侯乃計口均給民免菜色水退侯

𧫎度原隰終復爲患議户抽一推起𡈽璋場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)請於上