Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


讀書不仕以仁厚比一郷衛人至今以長者稱云銘曰

 族萃蕃 理則遷 尊而祖 𫉬所安

 論本根 不易存 𥙊先河 祖所遵

 致時祀 首逺墳 取此法 𥙿後昆

 繄我曽 寔古人 仁之厚 孝之純

 西晉里 長樂原 憶墓栢 鎻蒼煙

 欎相望 見嬋嫣 孰不曰 王氏仟

 銘貞石 表先德 陵谷遷 庶可識

  管勾推公墓碣銘

公諱德字濟之姓推氏其先相州隆慮人宋季有起

身刀筆至州録事叅軍者以政尚嚴明不畏強禦名

大父暨兄金𥘉避仇徙家衛之共城伯祖以材𥙷縣