Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/157

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吏不幸偕蚤丗考復字永亨時在襁褓母李氏貧不能家

提之再醮邑醫杜氏及長就傳其術遂以良毉稱公少頴

異能紹其家學軒𡵨雷扁巳來書浩愽不易䆒悉研

窮機要所得爲甚多正大丁亥以方瘍兩科中選由

毉工𥙷省司管句公有藴藉以德將藝爲上官推重

生平志存濟物故其診治疾證未甞以貧冨易心理

或未安歸(⿱艹石)芒刺在背㒚不敢着席𥘉貞祐大兵後

比屋疫作與考謀曰今困厄如是我寔司命可坐視

不捄遂大措湯劑歴飲閭里間其乏粥瀋者復以米

遺之全活甚衆天興𥘉盗起西山約衆東走汴中涂

遇刼賊熟眡爲公遽放仗前謝曰推君父子曏以藥

惠脫我輩命忍以非義加諸餘亦𫉬免壬辰秋歸隠