Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逺嚴扵自修有泗侯持躬之愿精強嗜學有叢子纂言之勤

當公能譲有嶺南辭祿之潔見義力争有寧州誅妖之勇以

此四有而行三難宜乎誦絃洋洋冠裳鏘鏘舒英乎聖林𤼵

名乎儒堂為家之祥為國之光者矣三年教成懐牒北上凡

我同業聲為歌詩而謂余也厚扵明逺且嘗從事扵卜商衛

宏之學属以為序

  送唐君儒序

杭學為東南望其來久矣士之自四方萬里至者逰多扵居

又多尊官貴僚博士朝暮将迎奔走僅幸不失事故嘗不暇

數數與諸生接而委責扵其正正之為職其任重且難無疑

前是典選者扵學正闕輒停筆不敢輕注必擇學識才行卓

然有稱于時而為士論所壓服者然後授之大徳己亥秋携