Page:Sibu Congkan1410-劉因-靜修先生文集-3-3.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


顔魯公自其九丗祖騰之至公以能書名天下者凡十

人而頵頍不與焉其淵源巳如此而其父巳傳法於殷

仲容而公又㑹意於張長史今見懷素此帖所云則知

公之講習於師友者又如此嗚呼書一藝也必欲其精

而猶如是矧其大者乎帖後有文潞公吕汲公趙懿簡

劉忠肅諸公元祐四年跋語是年潞公以元老平章軍

國事方辭去不得而汲公爲宰相懿簡公爲樞密忠肅

公爲御史吁亦盛矣哉後游師雄刻此帖於長安則八

年九月也宣仁后實以是月崩而明年巳非元祐矣宋

之治亂於此焉分又所以發予之歎也此雖一帖而有

可鑒者二故併書於後以待覽者云至元丁丑七月己

亥容城劉某書

   書王維集後