Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者或曰嵗荐饑宜善蓄以俟府君曰國迫

民流旦夕當走守榖可乎守子孫可乎後

副使由燕居宣德奉府君以養終𦵏于宣

德為祖域首焉副使隨軍而北也諸匠官

所領道亾過半獨副使整部伍工作皆完

繕帥大人奇勉之曰吾當入白上擢以羙

官卒俾見

太宗皇帝授諸路人匠提舉後陞緫管以

終其配馬氏故涿郡馬令公之女孫男三

人長伯英雲州判官季伯豪安平縣尹仲