Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太祖皇帝沉幾整武蹙金踰南乃肇㝎中

原物土萌蘖横出迭變莫能稱 上意將

草芟而獸蒐之久而曰噫吾赤子也始料

其民俾執蓺丕作故家大姓争占籍自詣

遂得脱鋒鏑野處以居飭材辨器咸精其

能而人益效用國以富強猗歟盛哉故昌

平屯田總管劉侯之祖仁時為金軍器局

副使治于汴至是率其屬徙北以行副使

之考秉攵家河南世儒族讀書通大義審

金將亡兩河大饑家故饒傾所積以食餓