Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天子復申命而寵綏之則公死猶無死也

是冝銘銘曰

禄不斂贏謀不課利我以其拙彼以其智

衣敝策駑内澡玉雪誦聲清泠鏗出金鐵

謇謇九關壬人殞魂維帝有訓四方于聞

之身云亾之德不爽丘環麓茂一息以徃

繄畀之豐維時之通尚詔後人以封以崇

   奉訓大夫昌平䓁䖏屯田總管贈

   亞中大夫永平路總管輕車都尉

   宣寧郡侯劉公墓誌銘