Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


峭翰墨簡絜每視之嘗以爲不可及君既

死求銘於余實不敢辭在易蠱之上九不

事王俟高尚其志而初爻則曰有子考無

咎嗟夫離世絶俗念不存於家非子承意

曷克臻濟是肥遯者猶相湏以成也妣王

氏配孔氏孫男二女一以某月某日葬銘

㝠飛維鴻莫窮去還飄搖長裾游於海寰

沈匿不羈謝彼世艱貞簡峻清玉雪者顔

支離佀困爰養其遯先賢高風承耳接論